category Single Artical

Alarm and IP30

ระบบกันขโมย บ้าน สำนักงาน รุ่น NiKe ECON EconShardow3     

เป็นสัญญาณ กันขโมย ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถติดตั้งได้กับทั้งที่พักอาศัยและสำนักงาน ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์  คอนโดมิเนียม ฯลฯ   โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ระบบจึงมีความเที่ยงตรง แม่นยำ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้สะดวกง่ายดายด้วยตัวคุณเอง  จึงช่วยให้คุณอุ่นใจและมั่นใจได้ตลอดเวลา ที่ใช้สัญญาณกันขโมยลีโอตอน

homema250

คุณสมบัติ

 • รองรับทั้งระบบ เดินสาย และไร้สาย
 • แบ่งเป็นโซนได้  9 โซน 3 ลักษณะ คือ แบบภายใน, แบบภายนอก, แบบ 24 ชั่วโมง
 • โทรแจ้งเตือนภัยได้ 12 หมายเลข
 • บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ 
 • พร้อมสั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ 
 • รหัสผ่าน 4 หลัก
 • ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ 4 หน้าที่ Home , Away, Emergency, Stand By
 • มีระบบฟังเสียงทางไกล
 • เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling)
 • มีระบบไฟสำรองในตัว เมื่อไฟฟ้าดับ
 • ปุ่มฉุกเฉินผ่านตัวเครื่อง และรีโมท
 • รองรับระบบเตือนภัยผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย Contact ID
 • ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time)
 • ปรับระยะเวลาดังของไซเรน (Siren time)
 • รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายโทรศัพท์ถูกตัด
 • รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด
 • เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน 
 • แสดงผลผ่านทางแผงแสดงผล LED
 • ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ

 

อุปกรณ์ตรวจจับ และสั่งงานที่มีอยู่ในชุดมาตรฐาน

ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว (ไร้สาย)     

 • มีระบบประมวลผลด้วย CPU เพิ่มความแม่นยำ (Digital Processing, DPS)
 • มีระบบประหยัดพลังงาน และจดจำการเคลื่อนไหว
 • ส่งสัญญาณให้กับตัวแม่เมื่อแบตตอรี่อ่อน
 • เข้ารหัสที่มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • มีตัวปรับเลือกระยะ  และตั้งความไวในการตรวจจับได้
 • สามารถทำการติตตั้งแบบไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงได้  

ตัวตรวจจับการเปิดประตู หน้าต่าง (ไร้สาย)    

 • เมื่อประตูถูกเปิด ตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่องควบคุม โดยจะทำการแจ้ง หมายเลขของตัวตรวจจับ ที่ถูกกำหนดในแต่ละจุด
 • ใช้ติดตามประตูหรือหน้าต่าง เมื่อมีผู้งัดแงะประตูและหน้าต่าง เครื่องจะตรวจจับและ ส่งสัญญาณเตือนไปยังระบบกันขโมยหลัก 
 • มีสัญญาณไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในแต่ละตัว มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก  ใช้ถ่านชนิด 23A หาซื้อได้ทั่วไป

รีโมทคอนโทรนสำหรับรุ่น LeoTON Nike-ECON     

 • รีโมทชนิด 4 ปุ่ม  คือปุ่มเปิดการทำงาน ปุ่มเปิดการทำงานแบบบางส่วน  ปุ่มฉุกเฉิน และปุ่มปิดการทำงาน
 • สวยงาม กินไฟน้อย

 

คุณสมบัติ Nike-ECON   

1.รองรับทั้งระบบ เดินสาย และไร้สาย ............................................................. yes

2.แบ่งเป็นโซนได้ (โซน) ..............................................................................  9

3.โทรแจ้งเตือนภัยได้ (หมายเลข) ................................................................. 12

4.บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ ................................................................ yes

5.สั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ .............................................................. yes

6.รหัสผ่าน (หลัก) ........................................................................................ 4

7.ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ (หน้าที่) ................................................................ 4

8.ระบบฟังเสียงทางไกล ............................................................................... yes

9.เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling) .................................. yes

10.มีระบบไฟสำรองในตัว ............................................................................. yes

11.รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายโทรศัพท์ถูกตัด ........................................... yes

12.รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด ............................................... yes

13.เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย ................................................................ พื้นฐาน

14.แสดงผลผ่านทาง .................................................................................. LED

15.ปุ่มฉุกเฉินผ่านรีโมท ................................................................................ yes

16.รองรับฟังก์ชั่น Home , Away, Emergency, Stand By .................................. yes

17.รองรับระบบเตือนภัยผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย Contact ID ........................ yes

18.ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time) ...................... yes

19.ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ

 

กันขโมย ชุด Platinum GSM 

 • ไม่ต้องขอสัญญาณโทรศัพท์บ้าน  PlatinumShardow
 • รองรับระบบ GSM 3 band
 • ไม่ต้องมีระบบโทรศัพท์บ้าน
 • ปุ่มแบบ touch pad
 • ออกแบบทันสมัย รูปทรงเพียวบาง ดูสะอาดตา
 • มีระบบสำรองไฟภายในตัว
 • มีระบบตอบสนองการทำงานเป็นเสียงภาษาไทย
 • มีระบบสั่งงานทางโทรศัพท์หรือ SMS
 • มีระบบส่ง SMS แจ้งเตือนเหตุ, การถูกตัดไฟหรือไฟดับ, การเปิดหรือปิดเครื่อง
 • มีระบบบันทึกประวัติ alarm สามารถตรวจสอบผ่านหน้าเครื่อง หรือ SMS ได้
 • สั่งเปิดปิดไฟภายในบ้าน
 • Software ใหม่และเสถียร
 • ทำหน้าที่โทรแจ้งเตือนจากการถูกบุกรุก ด้วยเสียงเจ้าของบ้าน พร้อมรายงานตำแหน่ง
 • มี ระบบ LCD
 • รองรับ เซนเซอร์ 99 โซน ปรับการทำงานแต่ละโซน ได้อย่างอิสระ
 • เตือนภัย แจ้งโทรออก 6 หมายเลข, SMS 3 หมายเลข
 • ใช้เป็นโทรศัพท์บ้าน , two way communication
 • อัดเสียงแจ้งเตือนโดยผู้ใช้ภายในตัวระบบ เมื่อเครื่องแจ้งเตือนผู้รับจะได้ยินเสียงนั้น
 • แจ้งบอก จุดที่ถูกบุกรุก หรือมีปัญหา
 • มีระบบเสียงตอบรับการทำงาน เป็นภาษาไทย,Voice Navigator
 • สามารถใช้งานร่วมหรือเชื่อมต่อกับระบบกล้อง IP camera และ sensors หลายชนิด
 • มีระบบป้องกันการเคลื่อนย้าย ทุบ ทำลาย
 • มีระบบสำรองไฟ ในตัว ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดับ (UPS, Battery Backup System)
 • รองรับระบบสัญญาณไซเรนแบบไร้สาย
 • รองรับเซนเซอร์ทั้งแบบ เดินสาย และไร้สาย เซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ yes

diagramPlat

 

อุปกรณ์ตรวจจับ และสั่งงานที่มีอยู่ในชุดมาตรฐาน  

ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว (ไร้สาย)          PIRplatinum

 • มีระบบประมวลผลแม่นยำ
 • มีระบบประหยัดพลังงาน
 • มีระบบแสดงเตือนเมื่อแบตตอรี่อ่อน
 • เข้ารหัสที่มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • มีตัวปรับเลือกระยะ  และตั้งความไวในการตรวจจับได้

ตัวตรวจจับการเปิดประตู หน้าต่าง (ไร้สาย)     หรือ magPlat2

 • เมื่อประตูถูกเปิด ตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่องควบคุม โดยจะทำการแจ้ง หมายเลขของตัวตรวจจับ ที่ถูกกำหนดในแต่ละจุด ทำให้สามารถระบุ ตำแหน่ง และวันเวลาที่ถูกเปิดประตูได้
 • ใช้ติดตามประตูหรือหน้าต่าง เมื่อมีผู้งัดแงะประตูและหน้าต่าง เครื่องจะตรวจจับและ ส่งสัญญาณเตือนไปยังระบบกันขโมยหลัก  มีสัญญาณไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในแต่ละตัว มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก  ใช้ถ่านชนิด 23A หาซื้อได้ทั่วไป

รีโมทคอนโทรนสำหรับรุ่น Platinum      remotePlatinum222  remotePlatinum60

 • รีโมทชนิด 4 ปุ่ม  คือปุ่มเปิดการทำงาน ปุ่มเปิดการทำงานแบบบางส่วน  ปุ่มฉุกเฉิน และปุ่มปิดการทำงาน
 • สวยงาม กินไฟน้อย

คุณสมบัติ Platinum

  1. รองรับทั้งระบบ เดินสาย และไร้สาย ............................................................ yes
  2. แบ่งเป็นโซนได้ (โซน) ............................................................................. 99
  3. โทรแจ้งเตือนภัยได้ (หมายเลข) ................................................................... 6
  4. SMS (หมายเลข) ...................................................................................... 3
  5. บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ ................................................................ yes
  6. สั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ ............................................................. yes
  7. รหัสผ่าน (หลัก) ........................................................................................ 6
  8. ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ (หน้าที่) ................................................................ 4
  9. ระบบฟังเสียงทางไกล ............................................................................  yes
  10. เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling) ............................... yes
  11. มีระบบไฟสำรองในตัว ............................................................................ yes
  12. ปุ่มฉุกเฉินผ่านรีโมท ............................................................................... yes
  13. รองรับฟังก์ชั่น Home , Away, Emergency, Stand By ................................. yes
  14. รองรับระบบเตือนภัยผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย GSM call number ............... yes
  15. ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time) ...................... yes
  16. รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด ............................................... yes
  17. เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย ............................................................... GSM
  18. บันทึกเหตุการณ์ ตัวตรวจจับได้เป็นรายตัว ................................................... yes
  19. ตั้งเวลาการเปิดปิด อัตโนมัติได้  ...............................................................  yes
  20. แสดงผลผ่านทาง .................................................................................. LCD
  21. รองรับระบบพูดผ่านตัวเครื่อง (Speaker Phone) .......................................... yes
  22. ระบบแนะนำการทำงานด้วยเสียง (Voice Navigator) .................................... yes
  23. บันทึกเหตุการณ์ พร้อม วัน เวลา และตัวตรวจจับ .......................................... yes
  24.  ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ

อุปกรณ์เสริมต่างที่รองรับ

 

    accessoryplat

 

 

 

ระบบกันขโมย บ้าน สำนักงาน รุ่น NiKe TL  TLshardow     

เป็นสัญญาณ กันขโมย ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถติดตั้งได้กับทั้งที่พักอาศัยและสำนักงาน ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์  คอนโดมิเนียม ฯลฯ   โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ระบบจึงมีความเที่ยงตรง แม่นยำ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้สะดวกง่ายดายด้วยตัวคุณเอง  จึงช่วยให้คุณอุ่นใจและมั่นใจได้ตลอดเวลา ที่ใช้สัญญาณกันขโมยลีโอตอน

 homema17

คุณสมบัติ                         

 • รองรับ 2 ทั้งระบบ เดินสาย และ ไร้สาย
 • แบ่งเป็นโซนได้  8 โซน 3 ลักษณะ คือ แบบภายใน, แบบภายนอก, แบบ 24 ชั่วโมง
 • โทรแจ้งเตือนภัยได้ 6 หมายเลข
 • บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ 
 • พร้อมสั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ 
 • รหัสผ่าน 6 หลัก
 • ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time)
 • ปรับระยะเวลาดังของไซเรน (Siren time)
 • รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายโทรศัพท์ถูกตัด
 • รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด
 • ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ 4 หน้าที่ Home , Away, Emergency, Stand By
 • มีระบบฟังเสียงทางไกล
 • เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling)
 • มีระบบไฟสำรองในตัว เมื่อไฟฟ้าดับ
 • ปุ่มฉุกเฉินผ่านรีโมท
 • เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย โทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับรุ่น NiKe TL
 • รองรับระบบพูดผ่านตัวเครื่อง (Speaker Phone)
 • ระบบแนะนำการทำงานด้วยเสียง เป็นภาษาไทย (Thai - Voice Navigator)
 • บันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือนภัย พร้อม วัน เวลา และตัวตรวจจับ
 • กำหนดคุณสมบัติ และหมายเลขอุปกรณ์ ตัวตรวจจับได้เป็นรายตัว
 • ตั้งเวลาการเปิดปิด อัตโนมัติได้ 
 • ตั้งระบบการทำงานแบบ Watch Dog สำหรับประยุกต์การใช้งาน รปภ. หรือเฝ้าระวังคนป่วย คนสูงอายุ 
 • มีระบบแจ้งเตือน ที่ตัวเครื่องเมื่อแบตตารี่อ่อน
 • แสดงผลผ่านทางจอแสดงผล LCD
 • ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ
 • แผงวงจรผลืดออกแบบและผลืตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีขนาดเล็ก และประหยัดพลังงาน
 •    circuitTL250

 

 

 

อุปกรณ์ตรวจจับ และสั่งงานที่มีอยู่ในชุดมาตรฐาน  

ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว (ไร้สาย)     

 • มีระบบประมวลผลด้วย CPU เพิ่มความแม่นยำ (Digital Processing, DPS)
 • มีระบบประหยัดพลังงาน และจดจำการเคลื่อนไหว
 • ส่งสัญญาณให้กับตัวแม่เมื่อแบตตอรี่อ่อน
 • เข้ารหัสที่มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • มีตัวปรับเลือกระยะ  และตั้งความไวในการตรวจจับได้
 • สามารถทำการติตตั้งแบบไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงได้  

ตัวตรวจจับการเปิดประตู หน้าต่าง (ไร้สาย)   

 • เมื่อประตูถูกเปิด ตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่องควบคุม โดยจะทำการแจ้ง หมายเลขของตัวตรวจจับ ที่ถูกกำหนดในแต่ละจุด ทำให้สามารถระบุ ตำแหน่ง และวันเวลาที่ถูกเปิดประตูได้
 • ใช้ติดตามประตูหรือหน้าต่าง เมื่อมีผู้งัดแงะประตูและหน้าต่าง เครื่องจะตรวจจับและ ส่งสัญญาณเตือนไปยังระบบกันขโมยหลัก  มีสัญญาณไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในแต่ละตัว มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก  ใช้ถ่านชนิด 23A หาซื้อได้ทั่วไป

รีโมทคอนโทรนสำหรับรุ่น LeoTON Nike-TL    

 • รีโมทชนิด 4 ปุ่ม  คือปุ่มเปิดการทำงาน ปุ่มเปิดการทำงานแบบบางส่วน  ปุ่มฉุกเฉิน และปุ่มปิดการทำงาน
 • สวยงาม กินไฟน้อย

คุณสมบัติ Nike-TL    

 1. รองรับทั้งระบบ เดินสาย และไร้สาย ........................................................... yes
 2. แบ่งเป็นโซนได้ (โซน) .............................................................................. 8
 3. โทรแจ้งเตือนภัยได้ (หมายเลข) .................................................................. 6
 4. บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ ............................................................... yes
 5. สั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ ............................................................. yes
 6. รหัสผ่าน (หลัก) ....................................................................................... 6
 7. ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ (หน้าที่) ............................................................... 4
 8. ระบบฟังเสียงทางไกล .............................................................................  yes
 9. เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling) ................................. yes
 10. มีระบบไฟสำรองในตัว ............................................................................. yes
 11. ปุ่มฉุกเฉินผ่านรีโมท ................................................................................ yes
 12. รองรับฟังก์ชั่น Home , Away, Emergency, Stand By .................................. yes
 13. รองรับระบบเตือนภัยผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย Contact ID ........................ yes
 14. ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time) ...................... yes
 15. ปรับระยะเวลาดังของไซเรน (Siren time) .................................................... yes
 16. รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายโทรศัพท์ถูกตัด ........................................... yes
 17. รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด ............................................... yes
 18. เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย ............................................................ พื้นฐาน
 19. รองรับระบบพูดผ่านตัวเครื่อง (Speaker Phone) .......................................... yes
 20. ระบบแนะนำการทำงานด้วยเสียง (Voice Navigator) .................................... yes
 21. บันทึกเหตุการณ์ พร้อม วัน เวลา และตัวตรวจจับ .......................................... yes
 22. กำหนดคุณสมบัติ และหมายเลขอุปกรณ์ ตัวตรวจจับได้เป็นรายตัว .................... yes
 23. ตั้งเวลาการเปิดปิด อัตโนมัติได้  ............................................................... yes
 24. ตั้งระบบการทำงานแบบ Watch Dog ......................................................... yes
 25. มีระบบแจ้งเตือน ที่ตัวเครื่องเมื่อแบตตารี่อ่อน .............................................. yes
 26. แสดงผลผ่านทาง ................................................................................. LCD
 27. ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ

กันขโมย ชลบุรี

waiting to confirm

โทร 


กันขโมย สระบุรี

waiting to confirm

โทร


กันขโมย อยุธยา อ่างทอง

waiting to confirm

โทร


กันขโมย เพชรบูรณ์

ร้านไพรศาลอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 437 ม.4 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  67160
โทร/แฟกซ์ 056-73200 
ติดต่อ คุณ ไพรศาล  081-7007286

กันขโมย เชียงใหม่

waiting to confirm

โทร


กันขโมย ลำปาง

บริษัท  เอ็นเอส กรุ๊ป (2007) จำกัด  

90/168 หมู่ 13 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52100

คุณนงเยาว์  ศรีสฤงคาร  มือถือ : 081-961 2341    โทร./แฟกซ์ : (054) 352222 


กันขโมย พิจิตร

ร้านตุ๊กคอมแอดซ์เซอร์วิส

เลขที่ 56/2 ถ.ราษฎร์รังสรรค์  ต.สะพานหิน  อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  66120
โทร 086-2121214,  082-4021318
 

กันขโมย เพชรบุรี
waiting to confirm
โทร

กันขโมย ภูเก็ต  

คุณพรสิทธิ์ อังควณิช     โทร  081-476-1711        

37/101  ม.9  ซ.สุขสันต์3   ถ.พัฒนาท้องถิ่น  ต.วิชิต  อ.เมือง  ภูเก็ต  83000


กันขโมย สุราษฎร์ธานี 

ALPHA COMPUTER  

คุณเอกชัย เวชจันทร์   (โทร 081-7196227   ,077-315590)

39/22 ถ.จุลจอมเกล้า  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84000


กันขโมย นครราชสีมา โคราช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

สมภพ พงษ์ภีรยานันท์ (อาร์ท)  โทร  0817184841

TCS Engineering and Service 2169/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  30000

โทร.     : 044-355316 แฟกส์   : 044-355317


กันขโมย ขอนแก่น    

บริษัท ทริปเปิล เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

85/3-4 หมู่ที่ 3 ถนน มิตรภาพ  ตำบล บ้านไผ่  จังหวัด ขอนแก่น 40110

โทร 043-274771 แฟกซ์ 043-274772     มือถือ 085-070-9092,  081-7683029, 081-921-3348


กันขโมย เวียงจันทร์ สุวรรณเขต 

waiting to confirm

โทร


 

ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย

ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสาร

หรือขอรับการฝึกอบรม

ได้ที่ 081-8899411

Product List  รายการสินค้าเบื้องต้น

More Articles...

 1. dhamma
 2. InstallationPlan